Koulutus- ja työhistoria

Suositus Anette Dahlvik Chydenius
Suositus Mirjam Silvénille

Ammatinharjoittaja Mirjam Silvén, KM ja erityisluokanopettaja, on toiminut pitkään maahanmuuttajien opettajana. Maahanmuuttajaopetuksen koordinointityöstä Vaasan kaupungissa on vuosien kokemus ensin osa-aikaisena ja sittemmin päätoimisena koordinaattorina. Laaja-alainen kokemus ja koulutus kasvatusalan kentällä sisältää mm. kouluhallinnon keskimmäisen arvosanan ja vuosien kokemuksen oppilaitosjohdosta, varhaiskasvatuksesta, toiselta-asteelta ja vapaasta sivistystyöstä. Ammatinharjoittaja on päässyt katsomaan kunta-alan kenttää myös luottamustoimien kautta. Kouluttajana Silvén on ollut sekä julkisyhteisöissä että eri yliopistoissa.

Kulttuurin ja taiteen harjoittajana yrittäjällä on myös laaja-alaiset kokemukset tapahtumatuottajana, kirjoittamisen ohjaajana ryhmille ja yksityisesti, runoilijana, pienoisnäytelmien kirjoittajana, esiintyjänä ja ohjaajana sekä kuoronjohtajana ja laulujen sanoittajana. Yhteisnäyttelyitä kuvataiteilijoiden kanssa on ollut useita. Näistä kauimmainen oli Tokiossa, jossa koko runotaulutuotanto myytiin loppuun kahdessa päivässä. Taidealan koulutusta on hankittu Oriveden opistosta (sanoittaminen ja selkokirjoittaminen), Etelä-Pohjanmaan opistosta (luovan kirjoittamisen opintoja) ja Tampereelta Sana Sadosta (lyriikan opintoja).

Lehtikirjoittamista Silvén on harjoittanut vuodesta 1998: kolumneja, juttuja ja taidekritiikkiä, erityisesti kirjallisuuskritiikkiä. Suomen arvostelijoiden liiton jäsen (jurytetty) vuodesta 2005

Luontoterapiaohjaaja koulutuksen Silvén on suorittanut vuonna 2010. Lapissa kasvaneena luonto ja luonnossa liikkuminen on ollut lapsesta asti luonteva tapa eheyttää elämänmenoa. Luontoterapiaohjaajan nimike on muuttunut luontoyhteysohjaajaksi 2010-luvun lopulla.

Merenkurkun maailmanperintöoppaaksi Mirjam valmistui 2014 ja retriittiohjaajaksi 2015.

 • Ikaros lepää
  syvällä itsessään
  ohimoillaan punaisten lehtien huntu

  rakentaa siivet
  nousta aurinkoon

  Ikaros niin syvällä itsessään,
  että läsnäolo huimaa

  töytäisee kivet vierimään vuorienrinteiltä

  ehkä ei tarvitsekaan
  lentää aurinkoon
  polttaa siipiä
  pudota mereen saareksi

  ehkä unisen läsnäolon kivistä
  rakentuu luoto
  jossa uudet puut
  kasvattavat tuoreet lehdet