• Ikaros lepää
  syvällä itsessään
  ohimoillaan punaisten lehtien huntu

  rakentaa siivet
  nousta aurinkoon

  Ikaros niin syvällä itsessään,
  että läsnäolo huimaa

  töytäisee kivet vierimään vuorienrinteiltä

  ehkä ei tarvitsekaan
  lentää aurinkoon
  polttaa siipiä
  pudota mereen saareksi

  ehkä unisen läsnäolon kivistä
  rakentuu luoto
  jossa uudet puut
  kasvattavat tuoreet lehdet